Prifysgol Aberystwyth

Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata x 4

Cyflogwr:
Prifysgol Aberystwyth
Cyflog:
Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn
Lleoliad:
Aberystwyth / o bell
Dyddiad Cau:
26/04/2021
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

GMSR.21.3568

Disgrifiad:

Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata x 4 (3568)
Yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr Byd Eang
36.5 awr yr wythnos

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan y rhai sy'n dymuno gweithio o bell. Noder y bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu Digwyddiadau Prifysgol Aberystwyth ar y campws (Diwrnodau Agored, Digwyddiadau Ymgeiswyr, Teithiau Campws, Canolfan Alwadau Clirio) ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn, bydd hefyd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu cyfarfodydd staff ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion gyda lleiafswm o ddwy flynedd o brofiad mewn swydd marchnata.

Arweinir y Tîm Ymgyrchoedd Marchnata gan Bennaeth Tîm Ymgyrchoedd Marchnata, bydd y tîm yn gweithio ar draws dwy thema waith penodol - arweinir y themâu gan ddau Reolwr Ymgyrchoedd Marchnata. Bydd y Swyddogion Ymgyrchoedd Marchnata yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwyr Ymgyrchoedd Marchnata ac yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno ymgyrchoedd marchnata sy'n cyflawni strategaeth farchnata a recriwtio myfyrwyr y Brifysgol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio ar draws y cyfryngau digidol a thraddodiadol ac yn cefnogi'r Tîm Ymgyrchoedd Marchnata i gyflawni ymgyrchoedd i recriwtio myfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig ym mhob marchnad (DU a Rhyngwladol).

O dan gynllun system bwyntiau Llywodraeth y DU, mae'r swydd hon yn bodloni'r meini prawf i gael ei noddi gan Brifysgol Aberystwyth ar gyfer cais Llwybr Gweithiwr Medrus (SWR). I gael rhagor o wybodaeth am y broses noddi, gweler disgrifiad swydd.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig (BAME) ac ymgeiswyr sydd ag anableddau.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

 

Sut i wneud cais

  • Dyddiad Cau: 26/04/2021

    I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan trwy'r ddolen isod.


  • Gwefan: