Coleg Gwyr Abertawe

Rheolwr y Gymraeg (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflogwr:
Coleg Gwyr Abertawe
Cyflog:
£41,919.00 - £44,660.00 y flwyddyn
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
04/05/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

APR20211369

Disgrifiad:

Contract cyfnod penodol tan fis Ebrill 2022

Mae Coleg Gwyr Abertawe ar hyn o bryd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio dros gyfnod mamolaeth ein Rheolwr y Gymraeg i sicrhau na chollir momentwm wrth weithredu ein strategaeth Datblygu Dwyieithog/Cymraeg a chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu Cyfadrannau a Meysydd Dysgu i weithio tuag at eu hamcanion Cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog, rheoli’r tîm cyfieithu a goruchwylio’r gwaith o gydlynu gweithgareddau a mentrau i godi proffil yr iaith a’r diwylliant. Y rôl hefyd fydd yr arweinydd ar gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Wedi’ch addysgu i lefel Gradd, yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar Gymhwyster Addysgu neu Hyfforddi cydnabyddedig a bydd gennych brofiad o ddatblygu/hyrwyddo gwasanaethau neu adnoddau Iaith Gymraeg/Dwyieithog ar draws corff sector cyhoeddus.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol a phrofiad o arwain tîm a byddwch yn gyfarwydd â gofynion Safonau’r Gymraeg. Mae sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i ddatblygu partneriaethau da a gweithio fel aelod o dîm hefyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Sut i wneud cais

  • Gwnewch gais ar-lein trwy'r ddolen isod:


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Heol Tycoch,
    Abertawe
    SA2 9EB

  • Gwefan: