Siopau Portmeirion Cyf

GORUCHWYLIWR CAFFI

Cyflogwr:
Siopau Portmeirion Cyf
Cyflog:
£19,000 - £21,000
Lleoliad:
PORTHMADOG
Dyddiad Cau:
15/05/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CAFFI SIOP FAWR

Disgrifiad:

Gwahoddir ceisiadau am swyddi goruchwylio yng Nghaffi Portmeirion, Stryd Fawr, Porthmadog ac yng Nghaffi Siop Fawr Portmeirion, Stryd Fawr, Porthmadog. Dyddiad agor y caffis fydd 17 Mai 2021. Gwaith yn ystod y dydd, ar hyd y flwyddyn ar delerau ffafriol. Llawn amser neu ran amser ar gael. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

Swyddi llawn amser a rhan amser ar gael. Mae'r swyddi yn rhai parhaol nid tymhorol.

Sut i wneud cais