Llywodraeth Cymru

CYFIEITHYDD x 8

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Graddfa gyflog: EO (£25,030 i £28,850)
Lleoliad:
Gweithio gartref ar hyn o bryd ond bydd rhai desgiau ar gael yn swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru pan fydd modd dychwelyd yn rhannol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.
Dyddiad Cau:
21/05/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU

Graddfa gyflog: EO (£25,030 i £28,850)

Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.

8 swydd barhaol

Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)

Lleoliadau – Gweithio gartref ar hyn o bryd ond bydd rhai desgiau ar gael yn swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru pan fydd modd dychwelyd yn rhannol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol?
• Diddordeb byw mewn materion cyfoes?
• Rhywfaint o brofiad o weithio yn broffesiynol ym maes y Gymraeg fel cyfieithydd neu olygydd, neu mewn swydd sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg o’r radd flaenaf?
• Awydd ac ymrwymiad i fireinio’ch sgiliau, i ddatblygu yn y proffesiwn, a chael cyfle i wneud cais am swydd uwch ymhen rhyw 18 mis?
• Awydd rhoi eich diléit mewn TGCh ar waith yn y maes cyfieithu?

Os felly, beth am ymgeisio am un o’r swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru?

 

Sut i wneud cais