Coleg Cambria

Gweinyddydd

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£19,928 - £21,317 pro rata
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
14/06/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1599

Disgrifiad:

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth…

Teitl y Swydd: Gweinyddydd - Sy’n siarad Cymraeg
Lleoliad: Ffordd y Bers - Wrecsam
Math o Gontract: Rhan-amser ar Dydd Mercher, Dydd Iau a dydd Gwener
Graddfa Gyflog: £19,928 -£21,317 y flwyddyn, pro rata yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Mae gan Goleg Cambria gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm gweinyddu ac maent yn dymuno recriwtio unigolyn cyfeillgar, trefnus sy'n canolbwyntio ar bobl i ymuno â'n tîm gweinyddu ar ein safle Ffordd y Bers. Bydd hyn er mwyn cefnogi darparu gwasanaeth derbynfa a gweinyddu dwyieithog effeithiol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Gofynion Hanfodol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • yn gallu arddangos sgiliau eithriadol gwasanaethau i gwsmeriaid a’r gallu i aros yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser
  • yn hyddysg wrth ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Google
  • wedi cwblhau NVQ L3 neu gyfwerth mewn maes arbenigedd proffesiynol
  • yn gallu aml-dasgio a rheoli ei amser yn effeithiol
  • wedi gweithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant yn ddelfrydol.


Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg. Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd yr ydych chi’n gwneud cais amdani, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau i wneud cais: 14/06/2021

Sut i wneud cais