Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro

Cynghorwyr Llinell Defnyddwyr ac Ynni

Cyflogwr:
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro
Cyflog:
Dechrau ar £18,537
Lleoliad:
Y Barri - yn y Swyddfa
Dyddiad Cau:
30/07/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro yn wasanaeth cynghori blaengar a deinamig sy'n cynnig cyfleoedd gyrfa gyffrous i unigolion i ymuno â'n sefydliad. Ar hyn o bryd mae gennym y swyddi gwag canlynol.

Cynghorwyr Llinell Defnyddwyr ac Ynni
Rydym yn chwilio am bobl i ddarparu cyngor defnyddwyr ac ynni i gleientiaid trwy sianeli ffôn a digidol ledled Cymru a Lloegr fel rhan o Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Oriau: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos; Llun - Gwener
Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â Gwyliau Banc

Rydym yn bwriadu penodi staff llawn amser i ddarparu cyngor ar draws amrywiol o brosiectau dros y ffôn, thrwy e-bost a gwe-sgwrs yn ein canolfan gyswllt broffesiynol a chyfeillgar yn y Barri.

Cymwysterau a Sgiliau

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus:

● yn meddu ar addysg o safon dda gyda sgiliau cryf mewn rhifedd a llythrennedd.
● yn meddu ar brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd digidol arall
● yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.
● yn meddu ar sgiliau mewnbynnu data a TG da.

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn tâl deniadol gyda thelerau ac amodau cyflogaeth ragorol gan gynnwys:

● Cynllun pensiwn
● Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Dyletswyddau Swydd:

● Ateb ymholiadau cwsmeriaid sy'n dod i mewn
● Cadw fyny a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a pholisïau newydd
● Ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd cyfeillgar a phroffesiynol wrth wrando ar eu pryderon
● Cynnig cefnogaeth ac atebion i gwsmeriaid yn unol â pholisïau
● Dyletswyddau eraill yn ôl y gofyn


Mae'r prosiect wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Sut i wneud cais