TELUS International

Asesydd Rhyngrwyd Personol – Cymru

Cyflogwr:
TELUS International
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Gweithio gartref
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
05/08/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Contractwr Annibynnol

Rydym yn partneru gyda chwmnïau mwyaf arloesol y byd er mwyn datblygu a gwella eu cynhyrchion sydd wedi’i pweru gan AI. P'un ai yw'n gwella perthnasedd peiriannau chwilio neu'n hyfforddi cynorthwywyr digidol i ddeall mwy o ieithoedd a thafodieithoedd, mae ein timau'n helpu i dorri rhwystrau peiriannau dysgu gan adeiladu pontydd dysgu ledled y byd - a gallwch chi fod yn rhan o hyn.

Mae Telus International yn cynnig cyfleoedd hyblyg gyda chyfraddau cystadleuol ledled y byd. Mae mwy o wybodaeth i gael ar TelusInternational.com

Beth yw’r rôl?

Yn y rôl hon byddwch yn adolygu canlyniadau chwilio ar-lein er mwyn gwella eu cynnwys a'u hansawdd. Bydd gofyn i chi ddarparu adborth gan ddadansoddu’r cynnwys a geir yn y canlyniadau chwilio, ynghyd â rhoi sgôr ar ba mor berthnasol yw’r termau chwilio a ddefnyddir. Agwedd arall o’r rôl hon yw adolygu'r Gymraeg a ddefnyddir yn y canlyniadau chwilio drwy archwilio gramadeg, tôn a pherthnasedd diwylliannol.

Bydd y gwaith yma yn gwneud cyfraniad gwerthfawr drwy fynegi eich barn ar ansawdd a chynnwys yr hyn sydd ar gael ar y wê. Byddwch yn rhan o wella ansawdd un o'r peiriannau chwilio mwyaf yn y byd gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur personol a'ch dyfais glyfar.

Pwy sy'n addas ar gyfer y rôl hon?

Rydym yn chwilio am bobl ddeinamig a chreadigol sydd â diddordeb mawr yn y cyfryngau cymdeithasol, yn benodol y rhai hynny sy’n ddefnyddiwr gweithredol o Gmail. Rydym hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r ymgeiswyr addas fod yn berchen ar ffôn clyfar a'i ddefnyddio - Android neu iPhone – gan fod yn gyfarwydd â mathau eraill o gyfryngau cymdeithasol a chynhyrchion Google. Ddylech hefyd fod yn hyblyg, yn ddibynadwy efo’r gallu i ddehongli a dilyn canllawiau sefydledig.

Bydd gennych yr hyblygrwydd a'r rhyddid i weithio o'ch cartref eich hun, gan weithio oriau eich hun. Mae'r oriau hyd at 5 awr yr wythnos yn dibynnu ar argaeledd y tasgau.

Rydym yn chwilio am bobl sydd yn berchen ar ddyfais glyfar (Android V4.2 neu uwch neu Iphone sy’n rhedeg ar iOS 10.00 neu uwch).

Beth yw'r prif ofynion y rôl?

• Rhaid i chi fod yn rhugl ysgrifenedig a llafar mewn Saesneg a Chymraeg
• Rhaid i chi fod wedi byw yng Nghymru am y 5 mlynedd olynol ddiwethaf
• Rhaid i chi fod yn berchen ar ffôn clyfar a'i ddefnyddio (Android V4.2 neu'n uwch neu iPhone yn rhedeg fersiwn iOS 10.0 neu uwch) er mwyn cwblhau tasgau.
• Bydd angen desg / gliniadur a ffôn clyfar ar gyfer mwyafrif y tasgau
• Rhaid i Gmail fod yn brif gyfrif e-bost i chi
• Defnyddiwr gweithredol dyddiol o Gmail a mathau eraill o gyfryngau cymdeithasol
• Rhaid i chi fod yn gyfarwydd â busnes cyfredol a hanesyddol, y cyfryngau, chwaraeon, newyddion, cyfryngau cymdeithasol a materion diwylliannol yng Nghymru
• Mynediad i, ac yn gallu defnyddio rhyngrwyd band eang a chyfrifiadur a meddalwedd gysylltiedig er mwyn cyflawni'r gwaith, pob un wedi'i ddarparu ar eich traul eich hun
• Profiad o ddefnyddio porwyr gwê i lywio a rhyngweithio ag amrywiaeth o gynnwys

 

Sut i wneud cais

  • Be’ nesa?

    Peidiwch oedi! Cyflwynwch eich cais drwy’r ddolen isod ar eich gliniadur/cyfrifiadur

    Bydd aelod o’n tîm recriwtio yn adolygu eich cais.

    Nodwch : Ni allwn gynnig mwy nag un rôl ar gyfer pob cyfeiriad IP.

    Un aelod o bob cartref.


  • Gwefan: