NFU Mutual

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cyflogwr:
NFU Mutual
Cyflog:
£16,000 - £19,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin / San Clêr
Dyddiad Cau:
31/08/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Fel un o brif gwmnïau yswiriant cyffredinol a gwasanaethau ariannol y DU, mae NFU Mutual wedi bod yn cyrraedd anghenion ein cwsmeriaid ers dros 100 mlynedd.

Gyda'r swydd wedi'i leoli yn ein Swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a San Clêr, mae hwn yn gyfle gwych ar gyfer ymgeisydd cadarnhaol, cyfeillgar sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn chwilio am gyfleoedd yn y Sector Yswiriant a Gwasanaethau Ariannol.

Fel Ymgynghorydd Cwsmer, byddwch yn cyfrannu at redeg yr asiantaeth yn effeithiol ac yn effeithlon, gan nodi a dilyn cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni targedau. Mae hyn yn cynnwys gwerthu a chynhyrchu ar gyfer yswiriant cyffredinol ac ar gyfer gwasanaethau ariannol gan gyrraedd safonau’r gwasanaeth. Byddwch yn adolygu a phrosesu newidiadau i bolisïau sy'n deillio o wahanol amgylchiadau gan geisio meddu ar gyfleoedd ar gyfer traws-werthu. Byddwch hefyd yn medru cyrraedd safon y gwasanaeth cwsmer.

Byddwch yn cyfrannu drwy reoli a chyfarwyddo gohebiaeth, prosesu adnewyddiadau a gwelliannau i bolisïau. Byddwch yn cynnal perthynas dda gyda chwsmeriaid, er mwyn gwella ac amddiffyn enw da NFU Mutual a’r brand. Byddwch yn gwerthu, o fewn awdurdod trwyddedig, cynhyrchion modur a chartref, gan sicrhau cydymffurfiad â safonau gwerthu a chyngor gwerthu. Byddwch hefyd yn gwirio, prosesu a rheoli’r cyfrifon, gan gynnwys casglu premiwm a chanslo polisi.

Byddwch yn meddu ar wybodaeth a sgiliau er mwyn gwerthu'n broffesiynol gan roi profiad da i gwsmeriaid sy’n bodloni gofynion a safonau NFU Mutual a'r asiantaeth.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y canlynol:

· Y gallu i ffynnu mewn amgylchedd gwaith tîm prysur.

· Parodrwydd a brwdfrydedd i ddysgu.

· Dull ffôn hyderus a sgiliau TG.

Byddai'r profiad canlynol yn fuddiol ond nid yw'n angenrheidiol:

Profiad blaenorol o ddelio mewn Yswiriant, Gwasanaethau Ariannol neu unrhyw Ddiwydiant rheoledig arall.

 

Ddylai ymgeiswyr gael lleiafswm o 5 TGAU  (neu gyfatebol) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (Gradd C neu uwch).

Yswiriant yrru lawn a cherbyd eich hun. Mae ein swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a San Clêr ac mae disgwyl i chi weithio o’r ddwy swyddfa.

Mae dealltwriaeth o'r diwydiant amaethyddol yn ddymunol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.Mae'r rôl hon yn dod o dan y Gyfarwyddeb Dosbarthu Yswiriant. Mae hyn yn golygu fod gofyniad am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus yn y rôl, yn ogystal â gwiriadau sgrinio cyson unwaith i chi gychwyn yn y swydd.

Sut i wneud cais