Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys (2 swydd barhaol)

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£28,796 - £32,351 y flwyddyn
Lleoliad:
Cymru gyfan, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy (gweithio o bell dros dro)
Dyddiad Cau:
08/08/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym ni’n chwilio am ddau Swyddog Cynnwys newydd i ymuno â’n Tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus ar sail barhaol.

Bydd angen i chi weithio’n agos â chydweithwyr ar draws y sefydliad i ddatblygu, dylunio a chyhoeddi cynnwys sy’n cwrdd ag anghenion ein cynulleidfaoedd ar-lein ac all-lein.

Byddwch chi’n helpu i greu cynnwys sy’n glir ac yn hawdd i’w ddeall, sy’n cwrdd â’n safonau corfforaethol, gan ddefnyddio’r sianelau gorau i gyrraedd ein cynulleidfaoedd.

Prif bwrpas y swydd yw :

Datblygu ac ysgrifennu cynnwys effeithiol a ellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw un o’n sianelau cyfathrebu ar-lein ac all-lein

Defnyddio tystiolaeth er mwyn deall anghenion ein defnyddwyr/cynulleidfaoedd

Cynhyrchu cynnwys a’i gynllunio i’w ddefnyddio gyda’r sianelau sy’n ymgysylltu â nhw yn y ffordd mwyaf effeithiol

Cynghori a hyfforddi cydweithwyr ynglŷn â sut i baratoi cynnwys effeithiol, gan eu helpu nhw i gynhyrchu deunydd sy’n cwrdd ag anghenion y defnyddwyr sy’n unol â thôn ein llais a’n canllawiau hygyrchedd

Cynghori cydweithwyr ynglŷn â’r fformat a’r strwythur gorau ar gyfer eu cynnwys ar y sianelau cyfathrebu mwyaf effeithiol i gyrraedd ac ymdrin ag anghenion eu cynulleidfaoedd

Rydym ni’n chwilio am bobl sy’n gallu gweithredu pob rhan o’r swydd yn y Gymraeg a'r Saesneg. Er fod gennym ni swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy, rydym ni gyd yn gweithio gartref ar hyn o bryd ac rydym ni’n disgwyl y bydd hyn yn parhau am ychydig eto.

Byddwn ni’n cynnal cyfweliadau ar gyfer y rhai ar y rhestr fer ar 24 Awst. Rydym ni’n cynnal ein holl gyfweliadau dros Zoom ac os ydych chi’n cael eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni’n rhoi cyfle i chi ei brofi ymlaen llaw os nad ydych chi’n gyfarwydd ag ef.

Sut i wneud cais