Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Swyddog Cyfathrebu Digidol (cyfnod penodol 12 mis)

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£34,555 - £38,813 y flwyddyn
Lleoliad:
Cymru gyfan, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy (gweithio o bell dros dro)
Dyddiad Cau:
05/08/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn edrych i lenwi rôl allweddol sef Uwch Swyddog Cyfathrebu Digidol yn ein tîm prysur tra bo deiliad y swydd ar gyfnod mamolaeth.

Byddwch yn chwarae rôl bwysig yn arwain y gwaith o ddatblygu cynnyrch a sianeli digidol effeithiol. Byddwch hefyd yn darparu cyngor strategol a thechnegol i eraill yn y sefydliad ynghylch sut gallant fodloni ein gofynion digidol a chyrraedd ein safonau hygyrchedd yn eu prosiectau.

Prif bwrpas y swydd yw :

Arwain ar ansawdd cyffredinol y cynnyrch digidol

Ymgyrchoedd a chyfathrebu digidol

Cynghori cydweithwyr ar gomisiynu prosiectau digidol, a’u cefnogi – gan sicrhau fod anghenion defnyddwyr a gofynion cydymffurfio digidol yn cael sylw

Rheoli ymchwil defnyddwyr i gynnyrch a gwasanaethau digidol fel sail ar gyfer gwelliant parhaus

Rheoli’r gwaith o ddatblygu a llywodraethu cynnwys gwefan a llwyfan Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym ni’n chwilio am berson sy’n gallu gweithredu pob rhan o’r swydd yn y Gymraeg a'r Saesneg. Er bod gennym ni swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy, rydyn ni i gyd yn gweithio gartref ar hyn o bryd ac rydym ni’n disgwyl y bydd hyn yn parhau am ychydig eto.

Byddwn ni’n cynnal cyfweliadau ar gyfer y rhai ar y rhestr fer ar 16 Awst. Rydym ni’n cynnal ein holl gyfweliadau dros Zoom ar hyn o bryd ac os ydych chi’n cael eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni’n rhoi cyfle i chi ei brofi ymlaen llaw, os nad ydych chi’n gyfarwydd ag ef.

Sut i wneud cais