Orchard Media and Events

Uwch Gyfarwyddwr Cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus

Cyflogwr:
Orchard Media and Events
Cyflog:
I'w gadarnhau
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
06/08/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Bod yn gyfrifol am lunio, gyrru a chyflawni strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar draws portffolio cleientiaid llwyddiannus Orchard. Y person hwn fydd perchen y Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus, sy’n cynnwys datblygu, gweithredu, monitro a mesur gweithgarwch tactegol, sicrhau sylw cadarnhaol, a hynny ar yr un pryd ag adeiladu brand sy’n cael ei yrru gan bwrpas.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd perchnogaeth o Gysylltiadau Cyfryngau, Strategaeth Cyfathrebu mewn Argyfwng, Strategaethau Cynnwys a Chysylltiadau Cyhoeddus, gan weithio’n agos gyda’r tîm Cyfryngau/Cyfathrebu ehangach a’r tîm asiantaeth i ddyfeisio a chyflawni cynllun sy’n cael ei weithredu’n effeithiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llunio, yn datblygu ac yn cyflwyno Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol sy’n nodi’r sianeli cyfryngau cymdeithasol cywir ar gyfer pob marchnad er mwyn gwella enw da brand, yn ogystal ag ystyried y defnydd o gyfryngau cymdeithasol at ddibenion cynhyrchu galw. Er bod hon yn swydd Cysylltiadau Cyhoeddus annibynnol gyda’r cyfle i dyfu tîm bach, byddwch yn gweithio’n agos gyda’n hadran cynllunio a phrynu cyfryngau i greu ymgyrchoedd trawiadol, integredig ac effeithiol ar gyfer ein cleientiaid gyda’ch gilydd.

Mae hon yn swydd gyfunol, gyda rhywfaint o weithio gartref a mynediad at swyddfa yng nghanol dinas Caerdydd. Bydd gofyn teithio rhywfaint bob mis ar gyfer y swydd hon hefyd.

Sut i wneud cais