Senedd Cymru

Swyddog Diogelwch

Cyflogwr:
Senedd Cymru
Cyflog:
Band Cyflog: £20,193 - £24,060
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
15/08/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

SC-006-21

Disgrifiad:

Fel swyddog diogelwch, byddwch yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy'n ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru neu'n gweithio ynddo, ac am eu cadw’n saff. Byddwch hefyd yn bwynt cyswllt cyntaf i Aelodau'r Senedd, Staff Cymorth Aelodau'r Senedd, staff y Comisiwn a phobl eraill sy'n gweithio yn ystadau'r Senedd neu'n ymweld â hwy.

Byddwch yn aelod brwdfrydig iawn o dîm mawr sy'n gweithio ar y cyd a bydd gennych farn gadarn ac yn gallu gweithredu'n bendant ac yn gyfrifol mewn amgylchedd prysur iawn.

Yma yn y Senedd, rydym wedi ymrwymo i hyfforddi ein pobl ac rydyn wedi ennill gwobr Blatinwm Buddsoddwyr mewn Pobl yn ddiweddar!

Peidiwch ago oedi! Anfonwch gais heddiw!

 

Sut i wneud cais