Harbourmaster

Derbynnydd

Cyflogwr:
Harbourmaster
Cyflog:
£10 yr awr i gychwyn
Lleoliad:
Aberaeron
Dyddiad Cau:
15/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

Derbynnydd

Disgrifiad:

Mae Gwesty'r Harbwr / Harbourmaster Aberaeron yn un ô westai enwocaf y wlad ar lan harbwr braf Aberaeron a rydym am ddenu aelod newydd i'r tîm. Cyfle i uniogolyn trefnus, siriol gyda sgiliau cyfarthrebu gwych yn y Gymraeg a'r Saesneg a sgiliau cyfrifiadurol da. Prif bwrpas y swydd yw gweinyddu ar y brif dderbynfa manylion ein gwesteion, archebion ystafelloedd a bwyty, cymeryd taliadau, diweddaru safleodd bwcio arlein a chroesawu ein gwesteion i'r gwesty. Rhaid wrth sgiliau cydweithio arbennig gyda aelodau arall yr adrannau gweini, chegin a chlanhau. Mae personoliaeth cynnes, hapus gyda'r gallu i weithio o dan bwysau, ac ymgymeryd â nifer o brosiectau ar y pryd yn holl bwysig. Hefyd yr arwydd i rannu gyda'n gwesteion angerdd am orllewin Cymru a'r hyn sydd i'w wneud yma. Byddai profiad gwaith blaenorol mewn lletygarwch neu dwristiaeth o fudd.

Gwybodaeth ychwanegol

4-5 diwrnod yr wythnos - 8yb - 4yp.

Bydd y shifftiau yn amrywio gyda gwaith penwythnos achlysurol fel rhan o batrwm gwaith.

Gall y swydd fod yn addas ar gyfer rhannu swydd.

Mae tips yn ychwanegol a phensiwn cwmni.

 

Sut i wneud cais