S4C

PRIF WEITHREDWR

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Cyflog cystadleuol
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
12/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i arwain a chyflawni uchelgeisiau digidol ysbrydoledig ar gyfer y gwasanaeth a'r sector darlledu. Mae Bwrdd S4C yn chwilio am Brif Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol wrth iddo weithredu ei strategaeth ddigidol feiddgar ac uchelgeisiol.

Bydd gan y Prif Weithredwr weledigaeth greadigol, eglur a dealltwriaeth eang o’r dirwedd gyfryngol yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig ac yn gyfathrebwr naturiol sydd â’r gallu i greu a diwallu datrysiadau arloesol. Y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am feithrin a chynnal perthnasau cryf â phrif randdeiliaid allweddol yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r Cadeirydd i wneud y mwyaf o effeithiolrwydd Bwrdd S4C.

Sut i wneud cais