Rondo

Rheolwr Cynhyrchu (Dechrau Canu, Dechrau Canmol)

Cyflogwr:
Rondo
Cyflog:
i'w drafod
Lleoliad:
Caerdydd, gyda'r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru a'r gallu hefyd i weithio'n hyblyg ac o gartref pe bai angen
Dyddiad Cau:
30/09/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cytundeb: Blwyddyn i gychwyn

Oriau: 5 diwrnod yr wythnos (gall gynnwys gweithio ar benwythnosau yn achlysurol)

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno gyda thîm cynhyrchu cyfres Dechrau Canu, Dechrau Canmol.  Mae'n fanteisiol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad yn y maes o reoli a chydlynu cynyrchiadau a'u bod hefyd yn medru gweithio'n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm gan gyfrannu at weithgareddau'r gyfres a chynyrchiadau eraill y cwmni o bryd i'w gilydd. Mi fyddai'n fanteisiol hefyd bod ganddoch chi brofiad perthnasol ym maes rhaglenni cerddorol a ffeithiol.

Bydd disgwyl i'r person llwyddiannus:

 • Rheoli cyllideb y gyfres
 • Trefnu cytundebau ar gyfer artistiaid, cyflwynwyr a chyfranwyr y gyfres
 • Cydlynu cytundebau lleoliadau a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer unrhyw leoliadau ffilmio
 • Bod yn gyfrifol am hurio a threfnu criwiau ffilmio
 • Creu amserlenni ffilmio ac asesiadau risg ar gyfer pob diwrnod o ffilmio gan gynnwys Darllediadau Allanol
 • Cydlynu ac amserlenni gwaith ôl-gynhyrchu a chyfleu'r gyfres
 • Sicrhau bod anfonebion yn gywir ac yn cael eu talu ar amser
 • Bod yn brif pwynt cyswllt ar gyfer gwaith papur sy'n ymwneud â thrwyddedau cerddorol ac unrhyw waith papur o ran cyfleu rhaglenni'r gyfres
 • Bod yng ngofal yswiriant y cyhyrchiad gan sicrhau hefyd bod y cynhyrchiad yn gyfredol o ran unrhyw ganllawiau a pholisiau e.e. Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn Plant a pholisiau a chanllawiau Covid-19
 • Cydweithio'n effeithiol gydag aelodau eraill y tîm cynhyrchu ac hefyd gyda adran gyllid Rondo

Bydd disgwyl i'r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saeasneg.

Sut i wneud cais

 • Os ydych am wneud cais ar gyfer y swydd hwn anfonwch eich CV ynghyd â llythyr o ddiddordeb ar ebost os gwelwch yn dda at  liz.lewis@rondomedia.co.uk

  Mae Rondo yn gyflogwr cyfleodd cyfartal.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

  Dyddiad cau: 30/09/2021


   


 • Gwefan: