Rondo

Swyddog TG

Cyflogwr:
Rondo
Cyflog:
i'w drafod
Lleoliad:
Caernarfon
Dyddiad Cau:
27/09/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cytundeb: 12 mis


Bydd prif ddyletswyddau'r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyddwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data of fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau.  Gweithredu amryw o dasgau cymharol gymleth sy'n ymwneud â thechnoleg gwybodaeth gan sichrau gwasanaeth effeithiol.  Rhoi cymorth i eraill i weithredu systemau caledwedd cyfrifiaduron, meddalwedd a systemau ymylol er  mwyn sicrhau denfydd effeithiol.  Angen medru gweithio'n annibynnol, gan gymryd yr awenau pan fo angen.  Adrodd ar staws prosiectau a phroblemau technolog i'r Pennaeth.  Cymryd penderfyniadau a chynnig datrysiad wrth weithredu prosiectau, gan wybod pryd i gyfeirio unrhyw broblem i lefel uwch.  Bydd hefyd angen cynnal a chadw ar offer cyfryngol fel camerâu, system gyfryngol ffeil wrth gefn ac unrhyw galedwedd perthnasol.  Byddwn yn cynnig pecyn hyfforddiant llawn.

Dyletswyddau : 

Darparu cymroth i ddefnyddio technoleg gwybodaeth, caledwedd a meddalwedd mewn amgylchedd aml blatform.
Gosod cyfrifiaduron ac offer ategol, gan greu cyfrifon defnyddwyr.
Gosod a thrwsio meddalwedd, caledwedd ac offer ategol.
Datrys problemau o fewn y canllawiau a/neu gyd weithio ac adrannau eraill fel bo'r angen.
Cynnal a chadw systemau, bas data a mewnrwyd Rondo.
Creu a chynhyrchu adnroddiadau sylfaenol i'r Rheolwr TG
Gofalu am galedwedd a gweithredu systemau ffrydio ar gyfer gweddarllediadau ar leoliad.

Sgiliau a phrofiad:

Gwybodaeth drylwyr o offer TG a'r gallu i gyfathrebu'n hyderus er mwyn darparu gwasanaeth mewn awyrgylch technegol.
Bydd angen meddu ar wybodaeth ar amrywiol galedwedd yn ogystal â meddalwedd, iaith rhaglenni, a systemau gweithredol yn ogystal â'r gallu naturiol i ddeall materion TG.

Sut i wneud cais