Prifysgol De Cymru

Swyddog Ysgrifennu Copi a Chynnwys Digidol Cymraeg

Cyflogwr:
Prifysgol De Cymru
Cyflog:
£25,627.00 y flwyddyn
Lleoliad:
Trefforest, Pontypridd, o gartref
Dyddiad Cau:
29/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

R0542

Disgrifiad:

Mae'r gallu i ysgrifennu a chyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r tîm ‘Marchnata Digidol’ yn rhan o’r adran Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr (MSR) ym Mhrifysgol De Cymru.  Gan reoli a chreu cynnwys ar gyfer gwefan y Brifysgol, cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau marchnata ar-lein, rydym yn cefnogi cyfrifoldebau trosfwaol yr adran i yrru recriwtio myfyrwyr newydd.

Rydym yn chwilio am ysgrifennwr copi talentog, sydd â phrofiad o ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd Cymraeg a Saesneg, i ymuno â'n tîm a'n helpu i greu cynnwys newydd, gafaelgar ac addysgiadol i'n cynulleidfaoedd myfyrwyr, academaidd a chyflogwyr.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys:

• Cyfieithu copi Saesneg i'r Gymraeg ac i'r gwrthwyneb (i safon uchel).
• Ysgrifennu a diwygio copi newydd, addysgiadol ac apelgar ar gyfer tudalennau ein cyrsiau prifysgol.
• Ysgrifennu erthyglau a blogiau atyniadol wedi'u hanelu at fyfyrwyr (o wahanol oedrannau, cefndiroedd, diwylliannau a chredoau).
• Ysgrifennu’r copi ar gyfer tudalennau newydd y wefan, gyda'r nod o hyrwyddo Prifysgol De Cymru, ein darpariaeth cwrs, ein staff, myfyrwyr, bywyd ar ac oddi ar y campws, pynciau sy'n trendio ac ati.
• Ysgrifennu copi ar gyfer postiadau cyfryngau cymdeithasol.
• Ysgrifennu copi ar gyfer fideos a graffeg.
• Creu, golygu, a chyhoeddi tudalennau gwefan.

Mae hwn yn gyfle gwych i ysgrifennwr copi sydd â phrofiad o ysgrifennu ar gyfer y we ac sydd eisiau ehangu ei set sgiliau ac sydd ag awydd i weithio ym maes marchnata digidol. Byddwch yn cael eich dysgu sut i greu, golygu, a chyhoeddi tudalennau gwefan, a chael cyfle i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd marchnata cynnwys newydd a chyffrous dan arweiniad myfyrwyr, gan bwyso ar brofiad ein tîm a chynorthwyo i greu fideos, graffeg, ffotograffiaeth, ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.

Fel siaradwr Cymraeg a Saesneg sy'n gallu ysgrifennu a chyfieithu i'r ddwy iaith i safon uchel, bydd gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol o ysgrifennu copi creadigol sy'n cyseinio’n glir â’r gynulleidfa rydych chi'n siarad â hi. Gallai hyn gynnwys blogio, datganiadau i'r wasg, copi gwefan, cylchgronau, sgriptiau, pamffledi neu'r cyfryngau cymdeithasol, ond nid yw'n gyfyngedig iddynt. Yn anad dim, rydym yn chwilio am feddylfryd cadarnhaol a meddyliwr creadigol.

Os ydych chi'n barod i feddwl y tu allan i'r bocs, arbrofi'n weithredol â ffyrdd newydd o ennyn diddordeb darpar fyfyrwyr trwy greu cynnwys a bod â'r hyder i gyd-fynd â syniadau newydd, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Bydd y rôl hon yn gweithredu o dan ein polisi gweithio hyblyg, yn unol â gofynion Prifysgol De Cymru. Mae'r dull hwn yn caniatáu i weithwyr weithio o'r swyddfa ac o'u cartref. Pan yn y swyddfa, eich lleoliad fydd ein campws Pontypridd, er y bydd gofyn i chi deithio i'n campysau Caerdydd a Chasnewydd a gweithio ohonynt, ochr yn ochr â lleoliadau allanol.

Mae hon yn swydd amser llawn, parhaol.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â msradmin@southwales.ac.uk Os ydych chi'n ymgeisydd llwyddiannus a'r swydd hon fydd eich rôl gwasanaethau proffesiynol gyntaf yn y Brifysgol (neu os ydych chi'n cael eich cyflogi ar hyn o bryd gan PSS Ltd), byddwch chi'n cael eich cyflogi gan Professional and Support Services Limited, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Brifysgol De Cymru, sy'n darparu gwasanaethau i'r Brifysgol a'r Colegau. Os ydych chi'n ymgeisydd gwasanaethau proffesiynol mewnol, byddwch chi'n parhau i gael eich cyflogi gan Brifysgol De Cymru.

Sut i wneud cais

 • Ewch at y ddolen isod am ragor o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Prifysgol De Cymru
  Llantwit Road
  Treforest
  Pontypridd
  CF37 1DL

 • Gwefan: