Cyfieithu Clir

Cyfieithwyr / Golygyddion (5 swydd)

Cyflogwr:
Cyfieithu Clir
Cyflog:
£22,000 – £30,000 (yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau)
Lleoliad:
Caerdydd neu gartref
Dyddiad Cau:
30/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:


Cyfieithwyr

Golygyddion

(5 swydd)

Swyddfa 3 Cwrt y Parc, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd CF14 5GH. Bydd modd gweithio yn y swyddfa hon neu gartref.

Cyflog £22,000 – £30,000 (yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau)
 

Dyma gyfle cyffrous i weithio gydag un o gwmnïau cyfieithu blaenllaw Cymru. Rydym yn hyblyg o ran dyddiad dechrau. 

Sut i wneud cais