Prifysgol Caerdydd

Cynghorydd Rheoli Gwasanaeth

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£19,612 - £21,814 y flwyddyn (Gradd 3)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/09/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

12282BR

Disgrifiad:

Cynghorydd Rheoli Gwasanaeth – Desg Gwasanaeth
Rhif y swydd: 12282BR

O fewn TG y Brifysgol, mae'r Grŵp Gwasanaeth a Gweithrediadau yn gyfrifol am weithrediad dydd i ddydd y gwasanaeth TG a reolir yn ganolog. Gan weithredu o fewn fframwaith ITIL, mae'r grŵp yn darparu Desg y Gwasanaeth TG, Rheoli Digwyddiadau a Phroblemau, Rheoli Newid, Ffurfweddu a Rhyddhau, Cyflenwi Gwasanaethau a Gweithrediadau'r Ganolfan Ddata.

Fel aelod o dîm Desg Gwasanaeth TG, byddwch yn cynnig wyneb hynod broffesiynol a chyfeillgar ac yn canolbwyntio ar y cwsmer. Byddwch y pwynt cyswllt cyntaf i'r gwasanaethau a gynigir gan TG y Brifysgol i staff a myfyrwyr ym meysydd Corfforaethol, Gweinyddol, Ymchwil Academaidd a Dysgu ac Addysgu'r Brifysgol. Byddwch yn cadw at brosesau’r Ddesg Gwasanaeth a Gwasanaeth Gweithredu ITIL i wneud yn siŵr bod ciw o Achosion / Ceisiadau am Wasanaeth a / neu anawsterau yn cael eu diweddar a’u hateb yn brydlon.

Mae'r swydd yn llawn amser ac hon yn benagored.


Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol. Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.
Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Sut i wneud cais