Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Swyddog Data

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£34,555 - £38,813 y flwyddyn
Lleoliad:
Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd ac yn Llanelwy, ond ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi’n holl weithwyr i weithio gartref.
Dyddiad Cau:
10/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cychwyn ar gyfnod newydd cyffrous wrth arwain a darparu ein dull strategol o ymdrin â data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Fel rhan o'r cylch gwaith hwn, mae gennym amrywiaeth o brosiectau a chynhyrchion sy'n gysylltiedig â data. Mae hyn yn cynnwys datblygu strategaeth data gofal cymdeithasol ar gyfer Cymru; cyflwyno dadansoddeg data gweithlu ar draws y sector ynghyd â dylunio a datblygu porth rheoli gwybodaeth ar gyfer gofal cymdeithasol.

Pwrpas y rôl yw cefnogi swyddogaeth ymchwil, data a deallusrwydd Gofal Cymdeithasol Cymru trwy ddatblygu, rheoli a darparu prosiectau data gofal cymdeithasol. Yn ogystal â hyn, bydd y swydd yn sicrhau fod Gofal Cymdeithasol Cymru yn ymwybodol o'r arferion gorau ac yn cadw ato mewn perthynas â llywodraethu data wrth brosesu, rhannu neu gyhoeddi data gan gynnwys cadw perthynas â'i swyddogaeth fel darparwr ystadegau swyddogol.

Cynhelir cyfweliadau ar 20/21 Hydref 2021.

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :

     

    Dychwelwch eich ffurflenni cais a chydraddoldeb wedi'u cwblhau i'n tîm Adnoddau Dynol - os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â catherine.tiffin-price@gofalcymdeithasol.cymru.


  • e-bost:
  • Gwefan: