ITV Cymru

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg) x 2

Cyflogwr:
ITV Cymru
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
27/09/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

1 x Cytundeb 12 mis 
1 Cytundeb 5 mis

 

Dyma gyfle gwych i newyddiadurwr brwd i ymuno â'r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar draws y cyfresi ‘Y Byd ar Bedwar’, ‘Y Byd yn ei Le’ a ‘GRID’ i S4C.

Mae’r rôl yn cynnwys ymchwilio syniadau a straeon, dod o hyd i gyfranwyr er mwyn cynhyrchu cynnwys gafaelgar ar gyfer darlledu a digidol. Gan weithio dan bwysau mewn awyrgylch heriol, bydd y rôl hefyd yn cynnwys sgriptio creadigol, ffilmio a chyfarwyddo cyfranwyr a chyflwynwyr ar leoliad yn ogystal â phecynnu a golygu sylfaenol ar gyfer llwyfannau amrywiol.

Rydym yn chwilio am newyddiadurwr brwd gyda digonedd o syniadau ac uchelgais glir i greu cynnwys materion cyfoes blaengar. Gyda phrofiad o gynhyrchu straeon materion cyfoes ym myd darlledu neu ddigidol, bydd gennych wybodaeth helaeth o faterion cyfoes yng Nghymru a'r Byd. Rydym yn chwilio am gyfathrebwr gwych sy'n gweithio'n dda yn annibynnol neu mewn tîmau bach.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y cyfle, bydd angen i chi arddangos y sgiliau canlynol -

Meini Prawf gofynnol -  

 • Profiad o gynhyrchu newyddiaduraeth wreiddiol gyda'r gallu i ymchwilio a datblygu straeon materion cyfoes. 
 • Gwybodaeth ragorol am faterion cyfoes Cymru, y DU a‘r Byd.
 • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu mewn Cymraeg rhugl i safon uchel yn hanfodol.
 • Gwybodaeth ymarferol drylwyr o faterion Cydymffurfiaeth a Chyfreithiol
 • Gweledigaeth greadigol gref a dealltwriaeth o gynulleidfaoedd digidol gyda’r gallu i ddatblygu cynnwys wedi'i deilwra i amrywiaeth o lwyfannau a chynulleidfaoedd newydd.

 Sgiliau Allweddol - 

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i ddod o hyd i gyfranwyr a'u gwneud yn gartrefol i gael y stori orau bosibl.
 • Profiad o olygu sylfaenol a / neu ffilmio neu'r gallu i ddangos parodrwydd i ddysgu gan ddefnyddio technoleg newydd.
 • Mae'r gallu i weithio o fewn terfynau amser dan bwysau yn hanfodol.
 • Yn angerddol am adlewyrchu amrywiaeth gyda’r gallu i ddod o hyd i straeon a chyfranwyr o gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli.

 

Mae ITV yn annog ceisiadau am y rôl hon gan ymgeiswyr ag anabledd. Fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, os byddwch yn bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y rôl a'ch bod wedi datgan fod gennych anabledd, byddwn yn gwarantu y byddwch yn cyrraedd y cam nesaf*

Sut i wneud cais

 • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :

   

  Rydym yn barod i drafod unrhyw gymorth/addasiadau personol y gallai fod eu hangen arnoch yn ystod ein proses gwneud cais, fel rhan o'n cyfrifoldeb i wneud addasiadau rhesymol. Felly, rydym yn eich annog i gysylltu â ni drwy'r e-bost isod os bydd angen trafod unrhywbeth.


 • e-bost:
 • Gwefan: