Orchard Media and Events

Cyfarwyddwr Cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus

Cyflogwr:
Orchard Media and Events
Cyflog:
£35,000 - £37,000
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
23/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Bod yn gyfrifol am lunio, gyrru a chyflawni strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar draws portffolio cleientiaid llwyddiannus Orchard.

Y person hwn fydd perchen y Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus, sy’n cynnwys datblygu, gweithredu, monitro a mesur gweithgarwch tactegol, sicrhau sylw cadarnhaol, a hynny ar yr un pryd ag adeiladu brand sy’n cael ei yrru gan bwrpas.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd perchnogaeth o Gysylltiadau Cyfryngau, Strategaeth Cyfathrebu mewn Argyfwng, Strategaethau Cynnwys a Chysylltiadau Cyhoeddus, gan weithio’n agos gyda’r tîm Cyfryngau/Cyfathrebu ehangach a’r tîm asiantaeth i ddyfeisio a chyflawni cynllun sy’n cael ei weithredu’n effeithiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llunio, yn datblygu ac yn cyflwyno Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol sy’n nodi’r sianeli cyfryngau cymdeithasol cywir ar gyfer pob marchnad er mwyn gwella enw da brand, yn ogystal ag ystyried y defnydd o gyfryngau cymdeithasol at ddibenion cynhyrchu galw.

Er bod hon yn swydd Cysylltiadau Cyhoeddus annibynnol gyda’r cyfle i dyfu tîm bach, byddwch yn gweithio’n agos gyda’n hadran cynllunio a phrynu cyfryngau i greu ymgyrchoedd trawiadol, integredig ac effeithiol ar gyfer ein cleientiaid gyda’ch gilydd.

Mae hon yn swydd gyfunol, gyda rhywfaint o weithio gartref a mynediad at swyddfa yng nghanol dinas Caerdydd. Bydd gofyn teithio rhywfaint bob mis ar gyfer y swydd hon hefyd.

Bydd y Cyfarwyddwr Cyfrifon Cysylltiadau Cyhoeddus:

 • Yn siarad Cymraeg yn rhugl
 • Yn meddu ar gefndir cryf ym maes Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Allanol
 • Yn gyfarwydd â gwaith Cyfathrebu mewn Argyfwng
 • Yn meddu ar wybodaeth ymarferol a dealltwriaeth drylwyr o Gynnwys Digidol a Strategaeth a Darpariaeth Cyfryngau Cymdeithasol
 • Wedi gweithio mewn sefydliad aml-gynnyrch, aml-wasanaeth
 • Yn meddu ar brofiad o reoli pobl (yn ddelfrydol)
 • Yn gallu ysgogi ei hun
 • Yn meddu ar sgiliau amlwg ac effeithiol o ran Rheoli Rhanddeiliaid
 • Yn strategol ac yn ymarferol
 • Yn dangos agwedd gadarnhaol
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych rywfaint o brofiad o weithio i asiantaeth neu o reoli asiantaeth o ochr y cleient

 

Sut i wneud cais

 • Anfonwch CV cyfredol a chrynodeb (1 x tudalen ar y mwyaf) atom yn egluro pam mai chi yw’r person iawn i ymuno â’n tîm.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Orchard Media and Events,
  Trade Street, ​
  Caerdydd, ​
  CF10 5DT

 • e-bost:
 • Gwefan: