Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£28,796 - £32,351
Lleoliad:
Cymru gyfan, gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy (dros dro o gartref)
Dyddiad Cau:
17/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cynnwys i ymuno â’n tîm cyfathrebu a materion cyhoeddus prysur ar sail barhaol. Bydd angen i chi weithio’n agos â chydweithwyr ar draws y sefydliad i ddatblygu, dylunio a chyhoeddi cynnwys sy’n cwrdd ag anghenion ein cynulleidfaoedd ar-lein ac all-lein.
Byddwch chi’n helpu creu cynnwys sy’n glir ac yn hawdd i’w ddeall, sy’n cwrdd â’n safonau corfforaethol, gan ddefnyddio’r sianelau gorau i gyrraedd ein cynulleidfaoedd y bwriedir ei gyrraedd.

Prif bwrpas y swydd yw i: ddatblygu ac ysgrifennu cynnwys effeithiol a ellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw un o’n sianelau cyfathrebu ar-lein ac all-lein ddefnyddio tystiolaeth er mwyn deall anghenion ein defnyddwyr/cynulleidfaoedd, cynhyrchu cynnwys a’i gynllunio i’w defnyddio gyda’r sianelau sy’n ymgysylltu â nhw yn y ffordd fwyaf effeithiol gynghori a hyfforddi cydweithwyr ynglŷn â sut i baratoi cynnwys effeithiol, gan eu helpu nhw i gynhyrchu deunydd sy’n cwrdd ag anghenion y defnyddwyr ac sy’n unol â thôn ein llais a’n canllawiau hygyrchedd gynghori cydweithwyr ynglŷn â’r fformat a’r strwythur gorau ar gyfer cynnwys a’r sianelau cyfathrebu mwyaf effeithiol i gyrraedd ac ymdrin ag anghenion eu cynulleidfaoedd.

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n gallu gweithredu pob rhan o’r swydd mewn Cymraeg a Saesneg.

Er bod gennym ni swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy, rydyn ni i gyd yn gweithio gartref ar hyn o bryd ac rydyn ni’n disgwyl y bydd hyn yn parhau am ychydig eto.

Byddwn ni’n cynnal cyfweliadau ar gyfer y rhai ar y rhestr fer ar 27 Hydref. Rydyn ni’n cynnal ein holl gyfweliadau dros Zoom ar hyn o bryd ac os ydych chi’n cael eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni’n rhoi cyfle i chi ei brofi ymlaen llaw os nad ydych chi’n gyfarwydd ag ef.

Sut i wneud cais