Gofal Cymdeithasol Cymru

Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (Data) - (tymor penodol 12 mis)

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£34,555 - £38,813
Lleoliad:
Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd ac yn Llanelwy, ond ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi’n holl weithwyr i weithio gartref.
Dyddiad Cau:
31/10/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dechrau ar gyfnod newydd cyffrous wrth chyflawni ein dull strategol o ymdrin â data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gennym amrywiaeth o brosiectau a chynhyrchion sy'n gysylltiedig â data. Yn cynnwys datblygu strategaeth data gofal cymdeithasol ar gyfer Cymru; cyflwyno'r porth data gofal cymdeithasol a rhagamcanion poblogaeth.

Rydym yn cynnig cyfle i ymuno â'n Tîm Ymchwil a Data fel Gydlynwyr Tystiolaeth ac Ymgysylltu.

Byddwch chi’n: cefnogi ymgysylltiad â phobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymruam ein prosiectau data. cefnogi datblygiad a gweithrediad y map ffordd ar gyfer y strategaeth data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r rôl am dymor penodol o ddeuddeng mis gydag opsiwn i wneud yn barhaol pe bai cyllidebau yn y dyfodol yn caniatáu. Byddwn yn ystyried secondiadau gan sefydliadau eraill lle bo hynny'n briodol.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Llun, 22 Tachwedd 2021.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Reb Vincent-Newson, Rheolwr Ymchwil a Thystiolaeth.