Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

CYNORTHWYYDD CYFATHREBU DIGIDOL (DWYIEITHOG: CYMRAEG/SAESNEG)

Cyflogwr:
Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
Cyflog:
Cyflog: SCP 22 (Graddfa NJC 6) £27,041) pro-rata: Gwirioneddol £10,963
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
19/10/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

CWVYS

Disgrifiad:

Cefnogi Swyddog Marchnata a Chyfathrebu’r Sector gyda gwaith y cynllun marchnata a chyfathrebu ehangach.
Codi proffil gwaith ieuenctid trwy raglen o weithgareddau marchnata a chyfathrebu digidol trwy gydol y flwyddyn gyda'r nod o sicrhau bod cyfraniad strategol dulliau gwaith ieuenctid yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi.
Cyfathrebu'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru a Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion yn effeithiol i amrediad o gynulleidfaoedd mor eang â phosib.

Pensiwn: Cynllun ymrestru awtomatig 7.5% o'r cyflog gros Y cyflogai'n talu 2% o'r cyflog net.

Ariennir y swydd hon gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am berson cwbl ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg), creadigol a medrus a fydd yn cefnogi anghenion marchnata a chyfathrebu’r sector gwasanaethau gwaith ieuenctid cyfan yng Nghymru.

Sut i wneud cais

 • Gwahoddir ymgeiswyr i nodi eu diddordeb yn y swydd hon trwy e-bostio paul@cwvys.org.uk
  Wedi hyn, bydd copi o'r swydd ddisgrifiad/manyleb person a ffurflen gais yn cael eu hanfon atoch.


 • Enw cyswllt:
  Paul Glaze
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Council for Wales of Voluntary Youth Services/ Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Unit 29 | Uned 29 Enterprise House | Tŷ Menter 127-129 Bute Street | 127-129 Stryd Bute Cardiff/Caerdydd|CF10 5LE

 • Ffôn:
  07779 345703
 • e-bost:
 • Gwefan: