Prifysgol Aberystwyth

Darlithydd– Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, Adran Cyfrifiadureg

Cyflogwr:
Prifysgol Aberystwyth
Cyflog:
£37,467 - £40,927 y flwyddyn (pro rata)
Lleoliad:
dysgu o bell felly nid oes rheidrwydd i fyw yn ardal Aberystwyth
Dyddiad Cau:
07/11/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

CS.21.3716

Disgrifiad:

18.25 awr yr wythnos
Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023

Gwahoddir ceisiadau am swydd Darlithydd yn yr Adran Cyfrifiadureg. Mae'r swydd yn rhan o brosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Lywodraeth Cymru.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfforddus i addysgu drwy’r Gymraeg a ganddynt allu cydnabyddedig mewn offer a thechnegau graffeg cyfrifiadurol, sgiliau cyfathrebu ardderchog, y gallu i gyfathrebu ag ystod o arbenigwyr, ynghyd â pharodrwydd i weithio fel rhan o dîm ehangach.

Gradd mewn Cyfrifiadureg neu bwnc perthnasol.

Mae hon yn swydd dysgu o bell felly nid oes rheidrwydd i fyw yn ardal Aberystwyth

 

Sut i wneud cais

  • Dyddiad Cau: 07.11.2021

    I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan trwy'r ddolen isod.


  • Gwefan: