YMDDIRIEDOLAETH GIG GWASANAETHAU AMBIWLANS CYMRU

2 AELOD: YMDDIRIEDOLAETH GIG GWASANAETHAU AMBIWLANS CYMRU

Cyflogwr:
YMDDIRIEDOLAETH GIG GWASANAETHAU AMBIWLANS CYMRU
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Cymru
Dyddiad Cau:
07/12/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Penodiad – Dau Aelod

Tâl - £9,360 y flwyddyn ynghyd â Threuliau rhesymol – 4 diwrnod y mis

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi esblygu, dros y ddau ddegawd diwethaf, i fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf clinigol uwch yn y byd. Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwasanaethu tair miliwn a mwy o bobl yng Nghymru ac yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i ystod amrywiol o gymunedau ar draws ardal o ryw 8000 milltir sgwâr.

Sut i wneud cais