Cylch Meirthin Bethel Penarth

Arweinydd Cylch Meithrin Bethel, Penarth

Cyflogwr:
Cylch Meirthin Bethel Penarth
Cyflog:
Dibynnu ar brofiad
Lleoliad:
Penarth
Dyddiad Cau:
03/12/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Cylch Penarth yn ddarparwr bach ond pwysig o Ddarpariaeth Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg. Mae gan y cylch gysylltiadau cryf ag Ysgol Pen Y Garth ym Mhenarth, ac mae'n ceisio ehangu ei chynnig presennol o Gylch bore yn unig i blant o ddwy flwydd oed i oedran ysgol. Ar hyn o bryd yn cefnogi rhwng 8 a 12 plant bach y dydd (a'u gofalwyr) ar eu taith Iaith Gymraeg.

Rydym yn chwilio am Arweinydd profiadol a fydd yn caniatáu i'r cylch dyfu ei gynnig gofal plant, er enghraifft drwy gynnig clwb brecwast, a chlwb cinio o bosibl, a hefyd gwasanaeth gofal cofleidio gydag Ysgol Pen Y Garth. Oherwydd hyn, mae’r oriau fel y nodir yn y fanyleb swydd yw'r oriau lleiaf a byddai o bosibl yn cynyddu yn dibynnu ar lwyddiant y rhaglen ehangu.

Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Gofynnir am gymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch ynghyd â phrofiad perthnasol i gymryd gofal o gylch.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddianus cwblhau profion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd perthnasol

Sut i wneud cais