Senedd Cymru

Swyddog Digwyddiadau

Cyflogwr:
Senedd Cymru
Cyflog:
£25,263 - £30,318 (Band Rheoli 3 – EO)
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/11/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae cynnal digwyddiad ar ystâd y Senedd yn rhoi cyfle i drefnwyr godi proffil eu sefydliad a'r pryderon sydd ganddo. P'un a yw'n fater sy'n effeithio ar eu tref, eu pentref, eu grŵp neu gymdeithas, mae’r lleoedd yn y Senedd ar gyfer cynnal digwyddiadau yn galluogi trefnwyr i wneud yn fawr o ystâd y Senedd ac i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.

Fel un o Swyddogion Digwyddiadau'r Senedd byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu rhaglen ddeinamig a phroffesiynol o ddigwyddiadau a gweithgareddau a noddir gan Aelodau. Mae'r rhain yn hyrwyddo dealltwriaeth o'r broses ddemocrataidd drwy gyfranogiad gweithredol, ac yn cynnwys cyflwyno digwyddiadau personol, hybrid a rhithwir.

Byddwch yn cefnogi Pennaeth Digwyddiadau'r Senedd a'r Uwch-reolwr Digwyddiadau gyda digwyddiadau mawr, cymryd drosodd yr ystâd, digwyddiadau calendr corfforaethol a gŵyl wleidyddiaeth GWLAD y Senedd. Byddwch yn darparu cyngor a chymorth i sawl maes gwasanaeth a chwsmeriaid wrth nodi cyfleoedd i wella'n barhaus.

Mae'r Senedd yn ymfalchïo yn ei defnydd o dechnoleg mewn modd arloesol er mwyn ymgysylltu â phobl Cymru a darparu gwasanaethau i Aelodau o'r Senedd. Cawn ein cydnabod fel arweinydd o ran defnyddio technoleg ar gyfer cyrff deddfwriaethol. Drwy gynnal digwyddiadau rhithwir a hybrid gallwn ehangu ein cynulleidfa a gwella hygyrchedd i gyrraedd ystod eang ac amrywiol o wylwyr i'r digwyddiad, gan ganiatáu inni ymgysylltu'n well â phobl Cymru.

 

 

Sut i wneud cais