Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro

Cynghorydd Defnyddwyr

Cyflogwr:
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro
Cyflog:
Dechrau ar £18,537
Lleoliad:
Y Barri
Dyddiad Cau:
17/12/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am bobl i ddarparu cyngor Defnyddwyr i gleientiaid trwy sianeli ffôn a digidol ledled Cymru a Lloegr fel rhan o'r Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Chwilio am yrfa gyda chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith?

Rydym yn cynnig swydd dydd Llun i ddydd Gwener, 9 i 5 awr, heb unrhyw nosweithiau, penwythnosau, gwyliau banc na gwerthiant! Byddwch yn derbyn pecyn gwyliau blynyddol hael o 30 diwrnod yn ogystal â Gwyliau Banc. Rydym yn gyflogwr Cyflog Byw Cenedlaethol sy'n gynnig cyflog cychwynnol cystadleuol, ac rydym yn falch o'n diwylliant datblygu cryf gyda chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad gyrfa. Rydym yn chwilio am bobl sydd â chefndir mewn gwasanaeth cwsmeriaid sy'n mwynhau helpu eraill a datrys problemau. Os yw hyn yn swnio'n dda ac yr hoffech wybod mwy, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Oriau: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos; Llun - Gwener
Cyflog: Dechrau ar £18,537
Gwyliau: 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â Gwyliau Banc
Dyddiad Cau: 17.12.2021
Dyddiad y Cyfweliad: 10.01.2022
Lleoliad: Swyddfa - Y Barri

Cymwysterau a Sgiliau.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus:

● Yn meddu ar brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd digidol arall
● Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.
● Yn meddu ar sgiliau mewnbynnu data a TG da.
● Anogir ymgeiswyr Cymraeg

Buddion:

Rydym yn cynnig pecyn tâl deniadol gyda thelerau ac amodau cyflogaeth ragorol gan gynnwys:

● Cyflog cychwynnol cystadleuol
● Cydbwysedd bywyd a gwaith rhagorol
● Cyfleoedd hyfforddi a datblygu gyrfa
● Cynllun pensiwn
● Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Dyletswyddau'r Swydd:

● Ateb ymholiadau cwsmeriaid sy'n dod i mewn
● Ymgysylltu â chwsmeriaid mewn modd cyfeillgar a phroffesiynol wrth wrando ar eu pryderon
● Cynnig cefnogaeth ac atebion i gwsmeriaid yn unol â pholisïau

 

Mae'r prosiect wedi cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Sut i wneud cais