CBAC

Swyddog Sicrhau Ansawdd (dwyieithog)

Cyflogwr:
CBAC
Cyflog:
£20,628 - £22,896 y flwyddyn (pro-rata lle bo hynny'n berthnasol)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
07/12/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o Gontract: Tymor penodol 30/09/2022

Yr her
CBAC yw prif gorff dyfarnu Cymru. Ymhlith yr hyn yr ydym yn ei gyfrannu at ein cymunedau addysg y mae darpariaeth cymwysterau dibynadwy a chefnogaeth arbenigol, fel y gall ein dysgwyr gael y cyfle i gyrraedd eu potensial yn llawn. Dyma gyfle gwych felly i fod yn rhan o gorff sy'n annog ac yn gwella meddyliau'r dyfodol. Nod yr adran y byddwch chi'n ymuno â hi yw cefnogi'r swyddogaeth Cymwysterau.

Y Rôl:
Diben y swydd hon yw sicrhau ansawdd yr holl gynnwys digidol rhyngweithiol a gynhyrchir o ran ffurf, ymarferoldeb ac iaith drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg er mwyn sicrhau bod yr holl adnoddau o ansawdd uchel ac yn gywir cyn eu cyhoeddi.

Yr unigolyn:
I ffynnu yn y rôl hon, byddwch chi’n drefnus ac yn gallu talu sylw i’r manylion wrth weithio ar sawl tasg ar unwaith. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyderus yn gweithio ar ei liwt ei hun, ond hefyd yr un mor hyderus yn gweithio gydag eraill i gefnogi projectau tîm.

Ein buddion:
Mae CBAC yn gorff croesawgar a chefnogol, sy'n falch o gynnig amrediad eang o fuddion hael i'w gyflogeion gan gynnwys: 25 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 16 o ddyddiau statudol/ychwanegol), cyfleoedd i hyfforddi a datblygu gan gynnwys cyrsiau dysgu Cymraeg am ddim, a chynllun pensiwn da. Er y bydd adegau pan y gofynnir i chi weithio ar y safle yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, byddem yn hapus i ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg a/neu o gartref gan yr ymgeisydd llwyddiannus.

Sut i wneud cais