Coleg Pen-y-bont

Swyddog Cymorth y Gymraeg (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

Cyflogwr:
Coleg Pen-y-bont
Cyflog:
Graddfa gyflog 5: £24,162 - £26,529 y flwyddyn (pro rata)
Lleoliad:
Pen-y-bont
Dyddiad Cau:
17/01/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Rhan amser (32 awr y wythnos) a Thymor Penodol hyd at Fehefin 2022
Rhuglder yn y Gymraeg yn hanfodol (ar bapur ac ar lafar)

Diben y Swydd:

Gweithio fel rhan o’r tîm Cymraeg Plant i hyrwyddo, hwyluso a chynyddu defnydd pob dydd o’r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth. Cefnogi ac annog dysgwyr gyda phob agwedd o’r Gymraeg mewn dosbarthiadau a lleoliadau eraill pan fyddant ar leoliad gwaith.

Yn y rôl newydd cyffrous hon byddwch yn rhoi cyfleoedd i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i ddysgu, defnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg trwy hwyluso rhaglenni answyddogol o weithgareddau ac yn eu helpu nhw i gwblhau asesiadau dwyieithog/Cymraeg yn llwyddiannus. Byddwch yn cyfathrebu ag ymarferwyr lleol a chenedlaethol i sicrhau perthnasedd galwedigaethol ac yn gweithio gyda’r tîm ‘Cyfleoedd’ i ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg am leoliadau gwaith, hyfforddiant a chyflogaeth.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhugl yn y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur), ac fe fyddai’n fuddiol i gael profiad neu wybodaeth o ddefnyddio’r Gymraeg wrth weithio mewn lleoliad gwaith, yn ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Sut i wneud cais

 • Dyddiad Cau: 17 Ionawr 2022

   

  Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.  Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

   

  Nodwch: Mae’n bosib bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell ar ffurf fideo-gynadledda felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.


 • Gwefan: