Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Datblygu Iechyd a Lles

Cyflogwr:
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyflog:
£40,316- £45,288
Lleoliad:
Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd a Lanelwy ond ar hyn o bryd yn cefnogi ein holl weithwyr i weithio o adref
Dyddiad Cau:
27/01/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn ceisio recriwtio unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm i gefnogi rhagor o brosiect a symbyliadau wedi ei anelu at wella Iechyd a Lles y gweithlu gwaith cymdeithasol.

Rydym dal i ymateb yn uniongyrchol i’r profiadau a gwersi a ddysgwyd gan Cofid-19 drwy blaenoriaethu lles y gweithlu gofal cymdeithasol. Tu hwnt i sialensiau unionyrchol y pandemig, rydym yn gobeithio cyflwyno fframwaith iechyd a lles i’r sector gofal cymdeithasol.

Mae’r rôl hon yn ddifyr ac amrywiol, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli prosiectau lles dyrannol, yn gweithio gyda rhagor o bartneriaid i adnabod atebion arloesol i hysbysu ein hymateb i anghenion lles y gweithlu a hefyd i ddatblygu offer ac adnoddau i danategu'r cyflwyniad o fframwaith iechyd a lles.

Mae’r Disgrifiad Swydd yn nodi sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sy’n ofynnol ar gyfer y rôl.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol: Profiad sylweddol o ddarparu prosiectau lles o fewn gofal cymdeithasol, y sector gwirfoddol neu mewn lleoliad gofal iechyd Gwybodaeth arbenigol o les, cefnogaeth gyfoed, a dynesiad sy’n hyrwyddo iechyd emosiynol positif. Y gallu i ddarparu a chynnal partneriaethau gweithio effeithiol gydag amryw o hapddeiliadwyr a grwpiau proffesiynol Profiad llwyddiannus o reoli prosiectau

Byddwn ni’n cynnal cyfweliadau ar gyfer y rhai ar y rhestr fer ar 14 Chwefror 2022.

Sut i wneud cais