ITV Cymru Wales

Cynhyrchydd Ymchwiliadol

Cyflogwr:
ITV Cymru Wales
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/01/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Swydd barhaol, llawn amser

Rydym yn chwilio am gynhyrchydd profiadol i ymuno a’r tîm materion cyfoes Cymraeg yn ITV Cymru Wales.

Mae Y Byd ar Bedwar wedi bod yn datgelu rhai o straeon mwyaf Cymru a’r byd ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae'r rôl hon yn gyfle cyffrous a phrin i newyddiadurwr uchelgeisiol ddatblygu a chynhyrchu straeon ymchwiliadol i’r safon uchaf a thorri straeon newydd sy'n gosod yr agenda.

Gyda chysylltiadau eang ar draws Cymru bydd gennych syniadau gwreiddiol a gwybodaeth wych o faterion cyfoes Cymru a’r byd, a phortfolio o waith ymchwiliadol o’ch gyrfa.

Bydd gennych ddealltwriaeth gref o gydymffurfiaeth a chanllawiau darlledu a’r gallu i weithio yn annibynnol dan amgylchiadau heriol.

Gyda phrofiad o arwain tim a phrosiectau, bydd disgwyl i chi fentora a datblygu straeon gyda newyddiadurwyr yr adran. Byddwch hefyd yn cefnogi’r rheolwyr gyda gwaith recriwtio a datblygu talent newydd. Fe allech gael cyfrifoldebau rheoli llinell os yn briodol.

Meini prawf allweddol -

- Hanes profedig o gynhyrchu ymchwiliadau a straeon cymhleth.
- Profiad eang mewn newyddiaduraeth
- Gwybodaeth a dealltwriaeth ragorol o gydymffurfiaeth a chanllawiau darlledu.
- Dealltwriaeth dda o gynulleidfaoedd gyda syniadau am sut i apelio a denu cynulleidfaoedd newydd i’n cynnwys.

Gofynion y rôl -

- Ymchwilio, cynllunio a chynhyrchu straeon ymchwiliadol
- Storîwr sydd yn arddangos sgiliau sgriptio rhagorol â Chymraeg cywir.
- Rhwydweithiau o gysylltiadau eang ac amrywiol ar draws Cymru
- Sgiliau cyfathrebu da er mwyn arwain a chyd-weithio ar ymchwiliadau gyda thîm o newyddiadurwyr llai profiadol.

Sut i wneud cais

 • Rydym yn barod i drafod unrhyw gymorth/addasiadau personol y gallai fod eu hangen arnoch yn ystod ein proses gwneud cais fel rhan o'n cyfrifoldeb i wneud addasiadau rhesymol. Felly, rydym yn eich annog i gysylltu â ni os bydd angen unrhyw beth arnoch... ein cyfeiriad e-bost yw talkingcareers@itv.com. Dysgwch fwy yma

   

   

  I wneud cais ewch at y ddolen isod:

   

   


 • Gwefan: