Prifysgol Caerdydd

Tiwtor Hŷn

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£34,304 - £40,927 y flwyddyn, pro rata (Gradd 6)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/01/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

13353BR

Disgrifiad:

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Diwtor Hŷn i gyfrannu at gyrsiau iaith i ymarferwyr addysg ynghyd â chyfrannu at ddyletswyddau gweinyddol sydd ynghlwm â’r swydd.

Mae'r swyddi yma yn rhan amser, 17.5 awr yr wythnos, am gyfnod penodol o flwyddyn. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Davies.

Dyddiad hysbysebu: Dydd Gwener, 7 Ionawr 2022

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 28 Ionawr 2022

Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol. Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais